Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich

Konferencja „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”
w Siemianowicach Śląskich – 29 października 2019 r.

czujka.jpg

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”,
to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych
z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

 

 

 

 

 

 


 

Co roku siemianowiccy strażacy wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego biorą udział w kilkudziesięciu akcjach związanych z uwolnieniem tlenku węgla do otoczenia.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym mieście, w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich
w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych
i gazowych, które w związku z chłodami i mrozem zaczynają być szczególnie intensywnie używane.

W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu. Większość przypadków na terenie miasta Siemianowice Śląskie, to zdarzenia, podczas których stężenia tlenku węgla przekraczają dopuszczalne wartości progowe i są szkodliwe dla zdrowia a nawet życia mieszkańców.

Tlenek węgla powstaje przede wszystkim podczas spalania materiałów palnych przy niedostatku tlenu w otaczającym powietrzu. Wdychanie nawet niewielkiej jego ilości w określonych warunkach może spowodować zatrucie, silny ból głowy, śpiączkę, a nawet śmierć.

W celu ograniczenia zagrożenia tlenkiem węgla Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich każdego roku prowadzi szereg akcji informacyjnych, których głównym przesłaniem z jednej strony jest szeroko rozumiana profilaktyka z drugiej zaś odpowiednie przygotowanie na wypadek powstania zagrożenia.

W dniu 29.10.2019 roku w SCK „Park Tradycji”  Komendant Miejski PSP
w Siemianowicach Śląskich st. bryg. Rafał Świerczek otworzył konferencję na temat zagrożenia tlenkiem węgla, która rozpoczęła kampanię profilaktyczną pod hasłem „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Patronem kampanii jest Komendant Główny PSP generał brygadier Leszek Suski. Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych, a także podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach oraz uświadomienie mieszkańcom korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla.

W tegoroczną kampanię wpisuje się prowadzony od kilku lat dzięki wspólnej inicjatywie Pana Prezydenta miasta Rafała Piecha, KM PSP w Siemianowicach Śląskich oraz MPGKiM program montażu czujników dymu i tlenku węgla
w najbardziej zagrożonych zasobach mieszkaniowych Siemianowic Śląskich. Ideą programu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta poprzez montaż urządzeń pomiarowo – akustycznych wskazujących stężenie tlenku węgla
w mieszkaniach. Dotychczas w ramach kampanii zamontowano ponad 200 czujników.

Równolegle Komenda Miejska PSP w Siemianowicach Śląskich bierze udział
w akcji profilaktycznej Wojewody Śląskiego Pana Jarosława Wieczorka pn.: „Czad
i ogień obudź czujność” w ramach, której podczas akcji ratowniczo-gaśniczych przekazywane są ufundowane przez wojewodę czujniki tlenku węgla. Warunkiem otrzymania czujnika jest potwierdzenie w mieszkaniu zagrożenia CO na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych oraz sytuacja materialna mieszkańców.

Uczestnicy Konferencji mieli okazję zobaczyć pokaz przeprowadzony na mobilnym symulatorze zagrożeń pożarowych wykonany przez pracownika Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.

Wizytówką tegorocznej kampanii w mieście Siemianowice Śląskie jest plakat ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 Macieja GUT, który otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży siemianowickich szkół podstawowych pod hasłem: „Czad i Ogień Obudź Czujność”.

W roku bieżącym w ramach akcji profilaktycznych planowane jest przeprowadzenie w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta cyklu pogadanek dla uczniów. Akcja będzie prowadzona do końca marca 2020 roku.

Podczas konferencji swoje prezentacje przedstawili:

  • Dyrektor CLO w Siemianowicach Śląskich - Dr n. med. Mariusz Nowak,
  • Prezes Korporacji Mistrzów Kominiarskich woj. śląskiego – Pan Rafał Dydak,
  • Przedstawiciel Straży Miejskiej w Siemianowicach Śląskich – Pani Angelika Achtelik,
  • Pan Norbert Jackowicz - przedstawiciel producentów czujników tlenku węgla,
  • Przedstawiciel TAURON Ciepło Sp. z o.o. – Pan Andrzej Starukiewicz,
  • Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach – Pani Anita Wawrzyńska,

Na zakończenie uczestnicy konferencji wzięli udziału w losowaniu sześciu czujników tlenku węgla oraz trzech czujników dymu, które przekazała firma AISKO.

Swoją obecnością zaszczycili między innymi:

Komendant Miejski Policji: nadkom. Rafał Stańko, Komendant Straży Miejskiej – Angelika Wojciechowska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Hanna Becker, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Jana Jeleń, Z-ca Dyr. Ośrodka Interwencji Kryzysowej – Aneta Kurzawa, Dyrektor Siemianowickiego Centrum Kultury – Marek Banasik, Dyrektor Centrum Leczenia Oparzeń – Mariusz Nowak, Prezes WOPR Siemianowice Śląskie – Marek Kuna, Prezes Korporacji Kominiarzy Polskich – Oddział Katowice – Rafała Dydak, Kierownik Rejonowego Zakładu Kominiarskiego w Siemianowicach Śląskich -  Klemens Długajczyk, Dyrektor Tauron Ciepło – Ryszarda Ruzik, Ks. Dziekan Tomasz Kopczyk, Z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji – Monika Gawrońska, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego – Michał Czaja, Dyrektorzy siemianowickich szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowych.

fot. str. Wioleta Kubik 1.jpg fot. str. Wioleta Kubik 2_.jpg fot. str. Wioleta Kubik 3_.jpg fot. str. Wioleta Kubik 4_.jpg

 fot. str. Wioleta Kubik 5_.jpg fot. str. Wioleta Kubik 6_.jpg fot. str. Wioleta Kubik 8.jpg fot. str. Wioleta Kubik 9.jpg 

fot. Wojciech Mateusiak 1.jpg fot. Wojciech Mateusiak 2.jpg fot. Wojciech Mateusiak 3.jpg