Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich

logo.jpg

W dniu  5 lipca br. w budynku Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Komendant Miejski PSP w Siemianowicach Śląskich st. bryg. Rafał Świerczek podpisał umowę o dofinansowanie Projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację budynków KMPSP w Siemianowicach Śląskich” POIS.01.03.01-00-0016/17 w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Umowę ze strony NFOŚ i GW w obecności Dyrektora Departamentu Efektywności Energetycznej Pani Justyny Kożbiał , Koordynatora projektu Pani Renaty Abłam oraz głównej księgowej KM PSP w Siemianowicach Śląskich Pani Wiolety Kubik podpisał Zastępca  Prezesa Zarządu NFOŚiGW  Pan Artur Szymon Michalski.

W ramach projektu przewidziano termomodernizację ścian budynku, izolację termiczną podłóg garaży, wymianę okien zewnętrznych, wymianę bram garażowych, modernizację systemu c.o., wymianę oświetlenia na energooszczędne typu LED, montaż paneli fotowoltaicznych.                                                                                          

Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na 30 czerwca 2020 roku.

DEK_2115.JPG DEK_2121.JPG DEK_2134.JPG DEK_2143.JPG DEK_2148.JPG