Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Siemianowice Śląskie: Wykonanie przeglądu technicznego 10-letniego autodrabiny mechanicznej METZ DLK 37 PLC III, zabudowanej na podwoziu samochodu MAN 15284 LC oraz wymiana podzespołów, części i płynów eksploatacyjnych zgodnie z wymaganiami producenta
Numer ogłoszenia: 349012 - 2011; data zamieszczenia: 24.10.2011

 

Link do ogłoszenia

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=349012&rok=2011-10-24

 

 

 

 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

 

Wykonanie przeglądu technicznego 10-letniego autodrabiny mechanicznej METZ DLK 37 PLC III, zabudowanej na podwoziu samochodu MAN 15284 LC oraz wymiana podzespołów, części i płynów eksploatacyjnych zgodnie z wymaganiami producenta

 

Link do ogłoszenia

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=338596&rok=2011-10-17

 

 

 

Ogłoszenia o przetargach zamieszczane są zgodnie z ustawą Prawo zamówień  publicznych z  29 stycznia  2004 r.  ( tekst jednolity Dz.U. Nr 113 poz. 759 z 8 czerwca 2010 r.)

        Przetarg 

 Wymiana bram garażowych i stolarki drzwiowej w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich.

        Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na: 

 Wymiana bram garażowych i stolarki drzwiowej w budynku Komendy Miejskiej Państwowej 
Strazy Pożarnej w Siemianowicach Śląskich zobacz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na:

Wymiana bram garażowych i stolarki drzwiowej w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich zobacz

Ogłoszenie o zmianie ogloszenia na:

 Wymiana bram garażowych i stolarki drzwiowej w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich zobacz 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na:

Wymiana bram garażowych i Stolarki drzwiowej w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich zobacz

    

 

  Przetarg

 Prace remontowo - budowlane i wykończeniowe w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich. 

Dokumenty do pobrania

1. ogłoszenie o zamówieniu,

2. SIWZ  28.07.2010,

3. załacznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy,

4. załacznik nr 2 do SIWZ - dokumentacja projektowa

a) zmiany do projektu budowlanego przebudowy dachu w budynku       KM PSP w Siemianowicach Śląskich  (aby rozpakować archiwum wymagane jest pobranie wszystkich 6 plików)  1     2     3     4     5     6

b) projekt budowlano-wykonawczy przebudowy wewnętrznej instalacji C.O.

c) projekt budowlano-wykonawczy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

5a. załącznik nr 3 do SIWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - strona tytułowa,

5b. załącznik nr 3 do SIWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

6a. załącznik nr 4 do SIWZ - przedmiar robót - strona tutułowa,

6b. załącznik nr 4 do SIWZ - przedmiar robót,

7. załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz robót,

8. załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób,

9. załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,

10. załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.1,

11. załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 2,

12. załącznik nr 10 do SIWZ - projekt umowy

13a. załącznik nr 11 do SIWZ - protokół typowania robót - strona tytułowa

13b. załącznik nr 11 do SIWZ - protokół typowania robót

Pytania i odpowiedzi zobacz:

  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na :

"Prace remontowo - budowlane i wykończeniowe w budynku Komendy Miejskiej PSP

 w Siemianowicach Śląskich" - nr ogłoszenia 227924 - 2010.zobacz 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na:

 "Prace remontowo-budowlane i wykończeniowe w budynku Komendy Miejskiej PSP w Siemianowicach Śląskich" - nr ogłoszenia 270452 - 2010 zobacz 

 Prace remontowo - budowlane i wykonczeniowe w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich - roboty dodatkowe zobacz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Prace remontowo - budowlane i wykonczeniowe w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich - roboty dodatkowe" - nr 316327 - 2010 zobacz 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na:

 "Prace remontowo - budowlane i wykonczeniowe w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich - roboty dodatkowe" - nr 341529  - 2010 zobacz 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:257
Treść wprowadził(a): Marzec Łukasz, 2018-05-22 09:44:41
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-05-22 09:44:16