Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich

 

   Imię i nazwisko : st. ogn. mgr inż. Katarzyna Wacławczyk

   Stanowisko : Starszy Technik

   Telefon : (032) 220 32 31

    Fax : (032) 220 32 31

    e-mail : pspsiemianowice@siemianowice.kmpsp.gov.pl

    Godziny urzędowania : 7.30 - 15.30


Archiwum  prowadzone  jest  zgodnie  z ustawą  z 14  lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t: Dz. U. z 2002 r.
Nr 171,  poz. 1396 z późn. zm.) oraz  Decyzją  nr  17  Komendanta
Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 22 kwietnia 2009 roku
w  sprawie  organizacji i  zakresu  działania  archiwów  zakładowych
oraz zasad postępowania z materiałami achiwalnymi i dokumentacją
niearchiwalną w  jednostkach  organizacyjnych  Państwowej  Straży
Pożarnej