Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich

 Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza

 

Imię i nazwisko: kpt. mgr inż. Mariusz Rozenberg

Stanowisko: Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej

Telefon:(32) 766 80 30, (32) 766 80 35  wew.6

email:mrozenberg@siemianowice.kmpsp.gov.pl

godziny urzędowania: 7.30 - 15.30


 

Imię i nazwisko: kpt. inż. Adam Kołakowski

Stanowisko: Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej

Telefon: (32) 766 80 30, (32) 766 80 35  wew. 6

email: akolakowski@siemianowice.kmpsp.gov.pl

godziny urzędowania: 7.30 - 15.30Zadania JRG