Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich


 

 

    Podstawę prawną działalności Państwowej Straży Pożarnej stanowi ustawa :

 

    z dnia 24 sierpnia 1991 r. ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej

 

    Straży Pożarnej (j.t.: Dz. U. z 2018, poz. 1313 z późn. zm.).