Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich


 

 

KONKURS PLASTYCZNY AKCJI

"CZAD I OGIEŃ OBUDŹ CZUJNOŚĆ"

Ogłoszenie
Regulamin konkursu
Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy                                              Formularz zgłoszeniowy - edytowalny 
Załącznik nr 2 - Protokół Szkolnej Komisji Konkursowej                      Protokół Szkolnej Komisji Konkursowej - edytowalny
Załącznik nr 3 - Protokół Miejskiej Komisji Konkursowej                      Protokół Miejskiej Komisji Konkursowej - edytowalny
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich          Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich - edytowalny
 
plakat
 

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich powołał Miejską Komisję Konkursową, która w dniu 10 października br. rozpatrywała nadesłane prace w II edycji Konkursu Plastycznego pod hasłem: „Czad i ogień. Obudź czujność!”

W skład Komisji weszli:         

 • kpt. Mariusz Rozenberg – przewodniczący (KMPSP),
 • st. kpt. Florentyna Emesaouden – sekretarz (KMPSP),
 • Michał Czaja – Wydział Zarządzania Kryzysowego (UM),
 • Monika Gawrońska – Wydział Edukacji (UM),
 • Dorota Macior – Gajewska – Pracownia Okienko (UM),

Komisja spośród wszystkich złożonych prac z poszczególnych Szkół Podstawowych wybrała po 3 najlepsze prace (I, II, III miejsca) w 2 kategoriach wiekowych (klasy I-III i IV-VII) oraz podjęła decyzję o  wyróżnieniu 2 prac konkursowych  w każdej kategorii.

wyniki.jpg

Dodatkowo wybrano jedną pracę, która będzie plakatem Kampanii profilaktycznej pn.: „Czad i ogień. Obudź czujność!” w 2018 r. w mieście Siemianowice Śląskie.

Uroczyste ogłoszenie wyników II edycji Konkursu Plastycznego oraz rozdanie nagród odbędzie się 25 października o godz. 12:00 – 15:00 podczas Konferencji: „Czad i ogień. Obudź czujność!” w Willi Fitznera przy ul. Fitznerów 3 w Siemianowicach Śląskich.

 

 

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2017/2018

 

 

 

Pomoc dzieciom poległych strażaków z Białegostoku

Koleżanki i Koledzy! 
Straciliśmy podczas służby w Białymstoku dwóch odważnych strażaków. Osierocili oni dwójkę małych dzieci. Fundacja Dorastaj z Nami prowadzi zbiórkę na rzecz ich rodzin. Darowiznę można przekazać poprzez stronę internetową Fundacji lub bezpośrednio wpłacając na konto nr: 29 1030 1508 0000 0008 1545 4006 z dopiskiem „Białystok”. Dziękujemy za każdą wpłatę. 

Link do strony akcji:

https://dorastajznami.org/pomoz_dzieciom_strazakow_z_bialegostoku/ 

 

k243.jpg

 

Wypadek tramwaju z samochodem osobowym - ćwiczenia

http://katowice.tvp.pl/33024696/wypadek-kontrolowany-cwiczenia-w-siemianowicach-slaskich

https://silesion.pl/wykolejony-tramwaj-cwiczenia-sluzb-ratunkowych-w-siemianowicach-slaskich-29-06-2017

 

 Kręci mnie bezpieczeństwo w Siemianowicach Śląskich 2017

Kampania organizowana pod patronatem Pana Mariusza Błaszczaka - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

MSWiA_kreci-mnie-bezp_wybrane.png

 

 

Dzień Strażaka 2017 

 

dzień strażaka 2017.jpg

 

Wystąpienie ministra Mariusza Błaszczaka skierowanego do funkcjonariuszy PSP:

 

 http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/16059,4-maja-Miedzynarodowy-Dzien-Strazaka.html

 

 

 

Życzenia Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego 

 

Zwiększenie środków finansowych dla OSP

– W 2017 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ponad 124 mln zł. Oznacza to wzrost kwoty dotacji z budżetu państwa o ponad 15 mln zł tylko w ciągu jednego roku - powiedział w piątek w Sejmie wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński.

Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA, odpowiadał w Sejmie na pytania posłów w sprawie środków przekazywanych przez ministerstwo na jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Wiceszef MSWiA zaznaczył, że zarzuty, jakoby OSP nie otrzymywały dotacji lub otrzymywały mniej środków są absurdalne i nieprawdziwe. – Jest wręcz przeciwnie. Z roku na rok jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymują coraz więcej pieniędzy z budżetu państwa. Nasz rząd dostrzega, że strażacy ochotnicy stanowią to „drugie płuco” systemu ratowniczo-gaśniczego w Polsce. Wszystkie te jednostki wspieramy  – podkreślił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Więcej pieniędzy dla strażaków ochotników w 2017 r.

W 2015 r. państwowa dotacja dla jednostek OSP wynosiła 32,5 mln zł i taką kwotę odchodząca koalicja PO-PSL zaplanowała w projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. – Zwiększyliśmy ją do 36 mln, a więc o 3,5 mln zł. Z kolei kwota dotacji przeznaczona na 2017 r. wynosi 43 mln zł – to aż o 7 mln więcej niż w roku poprzednim – przypomniał wiceminister Jarosław Zieliński.

Dodatkowe środki otrzymały również te jednostki OSP, które są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 2015 r. i 2016 r. MSWiA przekazało im po 73 mln zł dotacji. W 2017 r. kwota ta wzrosła o ponad 8 mln zł do poziomu 81,1 mln zł.

Podsumowując – w 2016 r. Ochotnicze Straże Pożarne otrzymały, zwiększoną w stosunku do roku poprzedniego kwotę, 109 mln zł, natomiast w 2017 r. dotacja wzrosła o 15 mln zł – do ponad 124 mln zł. Możemy zatem powiedzieć o ponad 13-procentowym wzroście dotacji tylko w ciągu jednego roku.

Nowe samochody i sprzęt dla strażaków ochotników

Wiceszef MSWiA był w Sejmie pytany m.in. o zakup nowego sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wiceminister poinformował posłów, że ze środków budżetowych kupowane są m.in. samochody pożarnicze dla OSP. W 2016 r. zakupiono 171 samochodów ratowniczo-gaśniczych. Ponad 2/3 z tych pojazdów stanowiły średnie i ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze. - Zmniejszenie liczby zakupionych lekkich samochodów pożarniczych wynika z ich parametrów techniczno-taktycznych, które nie mają szerokiego zastosowania w działaniach ratowniczych. Dotowanie zakupu średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych jest dużo bardziej praktyczne z punktu widzenia prowadzenia działań ratowniczych – zaznaczył.

Wiceminister Jarosław Zieliński podkreślił, że w 2016 r. zakupiono nowy sprzęt dla strażaków-ochotników, w tym m.in. kilka tysięcy węży strażackich różnego typu, 157 agregatów prądotwórczych, 175 pomp do wody zanieczyszczonej, prawie 100 pił do betonu, ponad 370 drabin strażackich, 160 zestawów ratownictwa medycznego oraz 35 sztuk narzędzi hydraulicznych.

Dodatkowe środki dla OSP z Programu modernizacji

Jednocześnie wiceszef MSWiA poinformował, że zgodnie z zapowiedziami Prawa i Sprawiedliwości, realizowany jest „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”. Program przewiduje także dofinansowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W latach 2017-2020 zaplanowano dofinansowanie dla tych jednostek w łącznej kwocie 501 mln 400 tys. zł. – Z tej kwoty 335 mln 800 tys. zł trafi do jednostek z KSRG, a 165 mln 600 tys. zł. do pozostałych jednostek. Zakupimy m.in. około 500 wozów ratowniczo-gaśniczych dla strażaków ochotników – zaznaczył wiceminister.

OSP nadal będą otrzymywały środki finansowe od firm ubezpieczeniowych

Podczas wystąpienia w Sejmie, wiceminister Jarosław Zieliński jednoznacznie zdementował zarzuty rzekomego odebrania strażakom ochotnikom pieniędzy pochodzących od ubezpieczycieli. – Zapewniam, że Ochotnicze Straże Pożarne nadal będą otrzymywały     środki pochodzące z firm ubezpieczeniowych z przeznaczeniem na ochronę przeciwpożarową.  W projekcie  nowelizacji  ustawy o ochronie przeciwpożarowej planowana jest jedynie zmiana sposobu dystrybucji tych środków, tak aby stworzyć spójny system i reagować na realne potrzeby strażaków ochotników – powiedział wiceszef MSWiA.

W ocenie MSWiA zmiana ta pozytywnie wpłynie na poziom ochrony przeciwpożarowej. Będzie sprzyjała podejmowaniu racjonalnych decyzji w sprawie zakupu wyposażenia służącego ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia.

Zmiany zakładają, że to Komendant Główny PSP, jako odpowiedzialny za organizację ochrony przeciwpożarowej w skali całego kraju, otrzymywałby środki z firm ubezpieczeniowych. Jednak miałby obowiązek ustawowy takiego ich podziału,  aby 50 proc. kwoty otrzymywała Państwa Straż Pożarna wraz z innymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej, m. in. Zakładowymi Strażami Pożarnymi. Natomiast drugie 50 proc. kwoty otrzymywałyby Ochotnicze Straże Pożarne. – Tak więc uspokajam – pod względem finansowym nic się nie zmieni, nadal połowa środków od ubezpieczycieli będzie trafiała na potrzeby strażaków ochotników – podkreślił Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA.

Źródło: MSWiA

 

PLEBISCYT DZIENNIKA ZACHODNIEGO: STRAŻAK ROKU woj. śląskiego 2017

mł. ogn. Mariusz Chowański jest funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej, członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, ratownikiem medycznym a prywatnie - pasjonatem wschodnich sztuk walk, sportów siłowych oraz spełnionym mężem i ojcem dwójki dzieci.

Urodził się i wychował w Siemianowicach Śląskich. Mieście, które zna jak własną kieszeń i jest z niego dumny. Od wczesnych lat fascynowało go niesienie pomocy potrzebującym. W związku z czym, po odbyciu zasadniczej służby wojskowej w wieku 22 lat rozpoczął przygodę w Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich. Niespełna dwa lata później potwierdził swoje powołanie do niesienia pomocy ludziom wstępując w szeregi Państwowej Straży Pożarnej. Rozpoczął studia zaoczne na kierunku Ratownictwo Medyczne. Nie zmniejszyła się również jego pasja do sportu:

 • I miejsce w Mistrzostwach 11 Dywizji Kawalerii Pancernej w biegu techniczno-sprawnościowym oraz zdobycie Wojskowej Odznaki Sprawności Fizycznej,
 •  II i III miejsce w wyciskaniu sztangi leżąc w Mistrzostwach Śląska,
 • zdobycie stopnia 5 kyu w Aikido.

Obecnie zajmuje stanowisko starszego ratownika kierowcy w stopniu młodszego ogniomistrza w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich, gdzie dodatkowo wykonuje zadania instruktora z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

chawaj.jpg                     ss

            GŁOSUJ TERAZ !!!!!!            

 

 

            stop wypalanie traw

Kampania informacyjna „STOP pożarom traw!” ma na celu zmniejszenie liczby pożarów traw oraz podniesienie świadomości ludzi w zakresie zagrożeń związanych z podpalaniem nieużytków rolnych. W ramach kampanii została uruchomiona strona internetowa: stoppozaromtraw.pl – można na niej znaleźć wszystkie informacje o akcji oraz pobrać materiały. 

 

 I Dzień Bezpieczeństwa Pożarowego i Ratownictwa w Siemianowicach Śląskich. 

 

28 marca 2017 r. w Siemianowickim Centrum Kultury „Park Tradycji” Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich bryg. Rafał Świerczek otworzył I edycję „Dnia Bezpieczeństwa Pożarowego i Ratownictwa w Siemianowicach Śląskich”. W tym roku akcja skierowana była przede wszystkim do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych w Siemianowicach Śląskich.

Akcja wpisała się w kampanie profilaktyczne organizowane przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej: „Czad i ogień obudź czujność” oraz „STOP pożarom traw!” i miała na celu przybliżenie zagrożeń jakie niesie pożar, tlenek węgla, katastrofa budowlana, wypadek komunikacyjny oraz inne zdarzenia losowe, których możemy być uczestnikami lub świadkami. 
Podczas I Dnia Bezpieczeństwa mieliśmy okazję nauczyć się sposobów postępowania w różnych stanach zagrożenia i usystematyzować wiedzę w zakresie szeroko rozumianego ratownictwa. Uczniowie mieli możliwość telefonicznego zgłoszenia pożaru i wypadku drogowego na numer alarmowy 998 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego w Siemianowicach Śląskich. Zapoznali się również ze specyfiką pracy strażaka, podstawowym sprzętem pożarniczym i specjalistycznym, którego używają ratownicy. Pokazy i prezentacje strażackie przeplatane były konkursami i zadaniami dla uczniów.

Dużą atrakcją dla uczestników była pokazowa akcja ratowniczo-gaśnicza na terenie SCK „Park Tradycji” przeprowadzona przez strażaków z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej, gdzie między innymi ewakuowano osobę poszkodowaną z pomieszczenia objętego pożarem.
W dalszej części każdy z uczestników miał okazję pod nadzorem ratowników ćwiczyć kwalifikowaną pomoc przedmedyczną na fantomach.

Akcja objęta była patronatem Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie Pana Rafała Piecha, TVP Katowice oraz  Polskiego Radia Katowice. Współorganizatorem akcji była KW PSP w Katowicach, Wdział Edukacji Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich oraz SCK „Park Tradycji”. Na zakończenie I edycji Dnia Bezpieczeństwa Pożarowego i Ratownictwa zostały wręczone nagrody dla laureatów Konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych w Siemianowicach Śląskich pod hasłem: „STOP pożarom traw!”. W konkursie zwyciężyła praca ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 - Macieja Gut, która będzie plakatem kampanii profilaktycznej w 2018 r.

Swoją obecnością zaszczycili: Zastępca Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie Pani Anna Zasada – Chorab, Komendant Miejski Policji mł. insp. Dariusz Kopeć, Zastępca Komendanta Straży Miejskiej Janusz Kuklok, Członek Zarządu OSP w Siemianowicach Śląskich dh Mariusz Chowański,  Kierownik PRM w Siemianowicach Śląskich Pani Katarzyna Szopa, Naczelnik Wydziału Edukacji Pani Anna Sobieraj, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pan Michał Czaja, Przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska Pani Izabela Komaniecka oraz Dyrektorzy Szkół Podstawowych.

Relacja radiowa z I Dnia Bezpieczeństwa Pożarowego i Ratownictwa w Siemianowicach Śląskich   

 

1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 10 14 13 19 18 17 23 22 21 20 26 25 24 28 27 31 30 29 28 32 123 33

 

 

List Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego

Szanowni Państwo,

w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiały się wypowiedzi sugerujące, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odbiera pieniądze Ochotniczym Strażom Pożarnym, nie kupuje nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych czy też odmawia strażakom ochotnikom prawa do noszenia munduru. Tymczasem jest wręcz przeciwnie. Zarówno w 2016 roku, jak i w 2017 roku zwiększyliśmy kwoty dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku na dotacje dla OSP przeznaczymy 124 mln zł. Zapewniam wszystkich strażaków ochotników, że podobnie jak w ubiegłym roku środki te zostaną wydane na realne potrzeby OSP.
W załączeniu pozwalam sobie przesłać treść mojego wystąpienia w tej sprawie prosząc jednocześnie o lekturę i zainteresowanie nim innych osób.

Z wyrazami szacunku

Jarosław Zieliński
Poseł Rzeczypospolitej Polskiej
Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji


Treść listu: dotacje dla OSP  

 

Konkurs plastyczny akcji „STOP pożarom traw!”

 

 

                                konkurs - Urząd Miasta

Zobacz film

 

Miejska Komisja Konkursowa I edycji Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych w Siemianowicach Śląskich pod hasłem: „STOP pożarom traw!” w składzie:

mł. kpt. Rozenberg Mariusz, st. kpt. Florentyna Emesaouden, Monika Gawrońska (Wydział Edukacji), Patrycja Zadrużna (Wydział Ochrony Środowiska) i Dorota Macior – Gajewska

1 2 3 4 5 6

w dniu 24 marca 2017 r. przeprowadziła weryfikację 40 prac konkursowych wyłonionych w eliminacjach szkolnych  i przyznała 10 nagród w 2 kategoriach wiekowych:

Wyróżnienie w kategorii – uczniowie klas 1 – 3 szkół podstawowych:

                              Hanna Hadasik              SP Nr 1

                              Zuzanna Wróblewska    SP Nr 6

Miejsce III w kategorii – uczniowie klas 1 – 3 szkół podstawowych:

                              Julia Kowańska             SP Nr 20

Miejsce II w kategorii – uczniowie klas 1 – 3 szkół podstawowych:

                              Aniela Ciapała               SP Nr 13

Miejsce I w kategorii – uczniowie klas 1 – 3 szkół podstawowych:

                              Maciej Gut                    SP Nr 1


Wyróżnienie w kategorii – uczniowie klas 4 – 6 szkół podstawowych:

                              Piotr Sikora                   SP Nr 8

                              Anastazja Kołodziej       SP Nr 13

Miejsce III w kategorii – uczniowie klas 4 – 6 szkół podstawowych:

                              Julia Bachowska            SP Nr 8

Miejsce II w kategorii – uczniowie klas 4 – 6 szkół podstawowych:

                              Natalia Wawrzosek        SP Nr 11

Miejsce I w kategorii – uczniowie klas 4 – 6 szkół podstawowych:

                              Maja Gut                       SP Nr 1

 

Główną nagrodę w konkursie plastycznym otrzymuje MACIEJ GUT  – SP Nr 1

Zwycięska praca będzie tłem plakatu Kampanii profilaktycznej „STOP pożarom traw!” w 2018 r. w Siemianowicach Śląskich

 

 

W dniu 15 lutego 2017r. na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Siemianowicach Śląskich został mianowany mł. kpt. mgr inż. Mariusz Rozenberg. Uroczyste przyjęcie obowiązków odbyło się w Komendzie Miejskiej PSP w Siemianowicach Śląskich podczas uroczystej zbiórki. Meldunek o przyjęciu obowiązków Dowódcy JRG przyjął Komendant Miejski PSP w Siemianowicach Śląskich bryg. mgr inż. Rafał Świerczek.
m1 m2 m3 m4 m5 m6

 

Wystąpienie ministra Mariusza Błaszczaka w sprawie wzrostu uposażeń funkcjonariuszy i wzrostu wynagrodzeń pracowników cywilnych służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zobacz wystąpienie
 

 

Wystąpienie Wiceministra Jarosława Zielińskiego, sekretarza stanu w MSWiA, skierowanego do strażaków i pracowników cywilnych PSP 
pobierz wystąpienie

 

Czad i Ogień. Obudź czujność 

czad              czad i ogień.jpg

 

 
Dzień Strażaka oraz 140 rocznica Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich 10.06.2016 r.
140 lat bohaterstwa 
140-lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej  
140-lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich

 

 

   W dniu 1 czerwca 2016 r. na stanowisko Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich został powołany bryg. mgr inż. Rafał Świerczek - dotychczasowy Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich.

 

 

   Uroczyste przejęcie obowiązków odbyło się w dniu 10 czerwca br. o godz. 13:00 na stadionie Park Pszczelnik podczas Obchodów Dnia Strażaka oraz 140 rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich

 

 SPOKREWNIENI SŁUŻBĄ

Ogólnopolska zbiórka krwi z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych             

spoKREWnieni ze służbą 

Ulotka do pobrania

Harmonogram:

 • 21 marca 2017 roku, KM PSP Zabrze, ul. Stalmacha 22,
 • 23 marca 2017 roku, KM PSP Katowice, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1, ul. Krakowska 130, Katowice - Szopienice,
 • 24 marca 2017 roku, Częstochowa, Plac Biegańskiego,
 • 30 marca 2017 roku, KM PSP Rybnik, ul. Świętego Józefa 4,
 • 31 marca 2017 roku, KM PSP Bielsko – Biała, ul. Leszczyńska 43.

Akcja oddawania krwi skierowana jest zarówno dla funkcjonariuszy PSP, pracowników cywilnych jednostek organizacyjnych PSP, druhów OSP, jak również otwarta jest dla mieszkańców Siemianowic Śląskich, którzy mogą oddawać krew w dniu 23 marca 2017 r. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 przy ul. Krakowskiej 130 w Katowicach-Szopienicach.

Celem akcji jest oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym w dniu święta państwowego, przypadającego na dzień 1 marca, ustanowionego jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

 

Aktywny Dzień Zdrowej Rodziny  zobacz

 

DZIEŃ STRAŻAKA 2015   1. zobacz    2. zobacz  
 

Uroczyste otwarcie Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich      zobacz

 

DZIEŃ STRAŻAKA 2014  zobacz    zobacz  

 

KONKURS: "Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie!"  zobacz  

 

APEL KOMENDANTA MIEJSKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH W SPRAWIE WYPALANIA TRAW  
zobacz  

Informacja Komendy Głównej PSP w sprawie wypalania traw  zobacz  

 

NABÓR DO SŁUŻBY 2013 zobacz

 

Informacja dla Emerytów i Rencistów Komendy Miejskiej PSP w Siemianowicach Śląskich  zobacz

 

DZIEŃ STRAŻAKA 2013   zobacz 

 

ZGINĄŁ STRAŻAK Z SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH zobacz

 

AKCJA "NIE DLA CZADU" - APEL KOMENDANTA MIEJSKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH na 2012r.  zobacz

 

Zarządzenie nr 9 ws wprowadzenia w użytkowania wymagań organizacyjno – technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej przy ul. Pułaskiego 2 zobacz

Dzień Strażaka 2012.zobacz

Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Wojskowych Zakładów Mechanicznych. zobacz

Apel Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich. zobacz

Ruszył projekt Unijny  "W ogniu doświadczeń". Jest to program szkoleniowy skierowany do osób zatrudnionych w zawodzie strażaka, spełniających wszystkie wymienione kryteria:

 - zatrudniony na podstawie mianowania lub powolania,

- mieszkajacych i przacujących na terenie województwa śląskiego. zobacz

II bieg przełajowy o Puchar Komendanta Miejskiego KM PSP w Siemianowicach Ślaskich zobacz 

Klasyfikacja indywidualna zobacz

Dzień strażaka 2011zobacz

Uroczyste przekazanie pojazdów ratowniczych dla jednostek organizacyjnych PSP z terenu województwa śląskiego zobacz

Otwarcie Miejskiego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych zobacz 

Mecz piłkarski rozegrany pomiędzy reprezentacją Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śl. i Komendy Miejskiej PSP w Siemianowicach Śl. zobacz

VI BIEG KATORŻNIKA ZOBACZ

Porozumienie o współpracy KM PSP Siemianowice Śląskie - Aqua Sprint zobacz

"STOP POWODZIOM - Muzyka z pompą" zobacz

Dzień Strażaka 2010 zobacz

Pielgrzymka na Jasną Górę zobacz

W obliczu powodzi zobacz

Uroczyste przekazanie ciężkiego samochodu gaśniczego na rzecz Komendy Mijskiej Państwowej Strazy Pożarnej w Siemianowicach Śląskich zobacz

Pomoc dla ludności podczas nadchodzącej zimy 2009 zobacz 

Ćwiczenia na obiekcie HUHTAMAKI POLSKA spółka zo.o. "Pożar maszyn do spieniania polistyrenu" zobacz

Zasady bezpiecznego użytkowania instalacji i urządzeń grzewczych zobacz

Zmiana adresu Elektronicznego Urzędu Podawczego zobacz

Nabór kandydatów do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich zobacz  

Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych zobacz 

Wykaz firm zajmujących się usuwaniem gniazd oraz rojów owadów błonkoskrzydłych na terenie miasta Siemianowice Śląskie zobacz

Bieg Przełajowy o Puchar Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich 04.06.2009r. zobacz  

Dzień Strażaka 21.05.2009r. zobacz

Telefon alarmowy 112 zobacz

Telefon alarmowy 112 - informacje w kraju zobacz

Komisja europejska - informacje na temat Europejskiego Numeru Alarmowego 112 zobacz

112 dla dzieci zobacz

APEL Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP zobacz

SGSP – studia z pewną przyszłością! zobacz

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:12245
Treść wprowadził(a): Marzec Łukasz, 2017-10-14 20:08:03
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-10-14 20:07:47