Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich

Wydruk z serwisu BIP, dn.

 

 

UWAGA:
Obowiązek usuwania śniegu i nawisów lodowych z dachu


W związku z prognozowanymi opadami śniegu przypominamy że:
- Zaleganie śniegu na dachach obiektów może powodować poważne zagrożenia. Nadmierne obciążenie konstrukcji dachu niesie ryzyko jego zniszczenia i w efekcie katastrofy budowlanej. 
- Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zapewniając bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne. 
- W okresie zimowym występują typowe zjawiska meteorologiczne polegające na opadach śniegu, marznącego deszczu, gołoledzi, zawiewaniu śniegu oraz niskich temperaturach. Należy być przygotowanym na zmienność aury oraz obserwować komunikaty w mediach. Podczas planowania podróży należy uwzględnić zagrożenia wynikające z występowania tych zjawisk, bowiem mogą nieść zagrożenie dla zdrowia i życia, szczególnie dzieci, osób starszych i zwierząt.

 

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich

 

ul. Pułaskiego 2
41-100 Siemianowice Śląskie

+48 32 220-32-31
+48 32 220-43-59

adres elektronicznej skrzynki podawczej KM PSP w Siemianowicach Śląskich na platformie ePUAP: /PSPSiemianowice/SkrytkaESP

e-mail

pspsiemianowice@siemianowice.kmpsp.gov.pl 
pspsiemianowice@katowice.kwpsp.gov.pl

strona www  
NIP 643 15 83 179
Regon 276276194
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30